Workshop on Changes of the Polar Ecosystem

20. výroční zasedání Polární sekce České geografické společnosti

Erlebachova bouda v Krkonoších

06. - 08. listopadu 2019

Polární sekce při České geografické společnosti
Řehák - SPELEO s.r.o.
ČVUT, Elektrotechnická fakulta, katedra fyziky, Praha

Cirkulář I.

Vážení kolegové,

jménem organizačního výboru Polární sekce České geografické společnosti (PS-ČGS) bych Vás chtěl pozvat na workshop a 20. výroční zasedání PS-ČGS, které se uskuteční ve dnech 6. - 8. listopadu 2019 v Erlebachově boudě v Krkonoších. Workshopu a již 20. výročního zasedání se budou účastnit i zahraniční účastníci..

Tématické okruhy workshopu:

Fyzikální a chemické faktory prostředí, jejich dynamika, vývoj a změny (litosféra, atmosféra, hydrosféra)
Společenstva rostlin a živočichů, jejich struktura, funkce a vývoj
Mechanizmy přežití a adaptace
Biodiverzita a vývoj
Budoucí české výzkumné projekty
Geologie
Glaciologie
Účast českých vědců na mezinárodních výzkumech v Antarktidě - Spolupráce mezi Českou republikou a Argentinou
Jiné aktivity - Arktida - vazba na Krkonoše - Špicberky
15. mezinárodních zasedání Polární sekce České geografické společnosti (poster-download)

Jednací jazyk- Angličtina, čeština, polština

Konferenční poplatek - 600 Kč nebo 400 Kč pro studenty a důchodce

Ubytování: Erlebachova bouda (viz. registrace, ubytovaní), GPS: 50.7587861N, 15.6342378E

Jak se k nám dostanete: viz. mapy.cz

S pozdravem,

Michal Janouch

Předseda PS-ČGS

Registrace, ubytování

Program workshopu (05.11.2019)

 

 


RNDr. Michal Janouch, Ph.D
e-mail:
janouch.michal@seznam.cz
http://www.antarktida-ozon.cz/polarsection/

Poslední úprava: 5.11. 2019